Idescat > Estadística bàsica de Catalunya > Demografia i qualitat de vida

Llindar de risc de pobresa Metodologia 

Altres fitxes | En Excel
Índex T=taula  

CatalunyaT
EspanyaT
Darrera dada disponible: 2012  

Catalunya.
201220112010200920082007200620052004
Llars d'una persona8.0828.0168.7198.9928.7488.1848.2767.4707.569
Llars de dos adults i dos infants16.97216.83418.30918.88318.37117.18517.38015.68715.896
(Euros)

Font: Idescat i INE
* La població de referència del 2011 i 2012 prové del Cens de població 2011. Les dades del 2004 al 2010 estan pendents de revisió.
amunt
Espanya.
201220112010200920082007200620052004
Llars d'una persona7.1827.2727.8187.9807.7537.2036.8606.3476.279
Llars de dos adults i dos infants15.08215.27116.41816.75816.28215.12714.40613.32813.185
(Euros)

Font: INE
* La població de referència del 2011 i 2012 prové del Cens de població 2011. Les dades del 2004 al 2010 estan pendents de revisió.
Més informació a:
Estadística de distribució personal de la renda i de risc de pobresa
Trieu una opció T=taula  
 Fitxa Despesa mitjana de les llars. Base 2006T
 Fitxa Despesa total i distribució per grups de despesa. Base 2006T
 Fitxa Despesa mitjana per llar i persona per grups de despesa. Base 2006T
 Fitxa Despesa trimestral mitjana de les llars. Base 1997T
 Fitxa Despesa mitjana anual de les llars. Base 1997T
 Fitxa Despesa anual i distribució percentual per grups de despesa. Base 1997T
 Fitxa Despesa mitjana per llar i persona per grups de despesa. Base 1997T
 Fitxa Béns durables: equipament de la llar. Base 1997T
 Fitxa Béns durables: vehicles. Base 1997T
 Fitxa Béns durables: aparells audiovisuals i ordinador. Base 1997T
 Fitxa Segona residència. Base 1997T
 Fitxa Llars amb dificultats per arribar a fi de mes. Base 1997T
 Fitxa Llars segons capacitat d'estalvi. Base 1997T
 Fitxa Llars per valoració moment de compres importants. Base 1997T
 Fitxa Distribució personal de la rendaT
 Fitxa Llars segons dificultats per arribar a fi de mes per sexe i edatT
 Fitxa seleccionada Llindar de risc de pobresa
 Fitxa Taxa de risc de pobresaT