Ginys d'Indicadors al dia

Escolliu el tipus de giny

  • Giny de Darrers indicadors
  • Giny de Gràfic d'evolució d'indicadors

Condicions d'ús

  1. Us comprometeu a no modificar el contingut del giny i a no eliminar el text "Giny facilitat per Idescat", conservant la icona de l'Idescat així com els seus vincles. Enteneu i accepteu que l'Idescat té el dret de modificar aquest peu. L'Idescat també es reserva el dret d'adaptar el contingut del giny per millorar-ne la funcionalitat, conservant aproximadament les dimensions del conjunt.
  2. Els ginys de l'Institut d'Estadística de Catalunya estan subjectes a la política de privadesa de l'Idescat, que es reserva el dret de registrar l'adreça de la pàgina que els té incorporats.
  3. L'Idescat pot canviar discrecionalment els processos tècnics per construir els seus ginys, així com cancel·lar en qualsevol moment el servei.
  4. La inclusió d'un giny de l'Idescat no suposa cap tipus de suport, relació o afiliació entre el lloc web que l'ha inclòs i l'Idescat. No esteu autoritzat a mostrar el giny de manera que se suggereixi aquest suport, relació o afiliació.
  5. La cessió, utilització o explotació del giny hauran de complir les estipulacions contingudes en la legislació vigent i sempre es vincularan a usos legítims.
  6. En cas de vulnerar aquestes condicions, l'Idescat es reserva el dret de desactivar el giny del vostre lloc web. Així mateix, també sereu responsables dels danys que pugui suposar l'explotació indeguda d'aquesta informació.
  7. L'Idescat es reserva el dret de modificar discrecionalment aquestes condicions en qualsevol moment, així com de finalitzar aquesta relació i cancel·lar-ne l'ús, i declina qualsevol garantia expressa o implícita relacionada amb els seus ginys.

Els ginys d'Indicadors al dia permeten incorporar a qualsevol pàgina web informació actualitzada per l'Idescat d'indicadors per al seguiment de l'economia catalana, simplement copiant un parell de línies de codi.

Un giny (en anglès, widget) és una petita aplicació que pot ser incrustada, per exemple, en una pàgina web.

Vegeu també

Sou aquí: