Saltar al contingut principal

El 1989, el Consell d'Administració del Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament (PNUD) va recomanar que l'11 de juliol se celebrés el Dia Mundial de la Població. Aquest dia, que va tenir l'origen en el Dia dels Cinc Mil Milions celebrat l'11 de juliol de 1987, centra l'atenció en la urgència i la importància de les qüestions de població, particularment en els programes i plans generals de desenvolupament, i en la necessitat de trobar solucions a aquests problemes. D'acord amb la revisió de les projeccions de la població mundial que ha publicat la Divisió de Població de les Nacions Unides aquest 13 de juny, la població mundial, que actualment és de 7.200 milions d'habitants, arribarà a ser de 8.100 milions el 2025; per a l'any 2050 es preveu una població mundial de 9.600 milions d'habitants.

Quatre de cada cinc municipis catalans van augmentar la població entre el 2001 i el 2011.

Estadística relacionada