Saltar al contingut principal

Les Nacions Unides van celebrar el 1985 el primer Any Internacional de la Joventut i, 10 anys després, l'Assemblea General va aprovar el Programa d'acció mundial per als joves, que va establir un marc normatiu i directives per prendre mesures nacionals i prestar suport internacional amb la intenció de millorar la situació dels joves.

Actualment, el Programa d'acció mundial per als joves té una funció fonamental en el desenvolupament de la joventut. Se centra en mesures que tendeixen a enfortir la capacitat nacional, pel que fa a la joventut, i a augmentar la qualitat i la quantitat de les oportunitats dels joves de participar de manera plena, efectiva i constructiva en la vida de la societat.

A Catalunya hi ha 256.000 joves menys que fa 10 anys.

Estadística relacionada