Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   85,6   6,83,1
Indústries extractives   79,8   22,324,5
Indústries manufactureres   81,2   7,13,3
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   108,2   0,2-0,7
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   73,8   -5,6-1,0
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   80,8   -0,2-2,0
     indústries químiques   97,4   10,15,8
     fabricació de productes farmacèutics   63,3   17,94,3
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   87,2   5,53,1
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   75,0   -7,94,9
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   65,9   17,39,0
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   62,8   17,87,6
     fabricació de maquinària i equips mecànics   96,1   18,76,0
     fabricació de material de transport   48,4   12,7-2,8
     altres indústries manufactureres   86,0   10,39,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   104,7   3,01,3
Subministrament d'aigua   187,2   11,73,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   82,1   2,22,0
Indústries extractives   43,2   14,02,7
Indústries manufactureres   78,7   2,92,3
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   104,0   1,20,6
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   72,2   -2,2-1,8
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   73,2   5,24,0
     indústries químiques   97,2   6,23,5
     fabricació de productes farmacèutics   74,4   14,23,0
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   83,6   5,23,9
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   64,3   -1,44,9
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   110,9   3,23,5
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   81,4   11,23,1
     fabricació de maquinària i equips mecànics   80,4   20,75,0
     fabricació de material de transport   77,9   3,54,2
     altres indústries manufactureres   69,4   10,33,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   87,6   0,31,2
Subministrament d'aigua   180,6   -2,8-1,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) augmenta un 6,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017. Augmenten les indústries extractives (22,3%), les indústries manufactureres (7,1%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (3%) i el subministrament d'aigua (11,7%), respecte el mes d'agost de 2016. Dins de les indústries manufactureres, es destaquen els increments de la fabricació de maquinària i equips mecànics (18,7%), la fabricació de productes farmacèutics (17,9%), els materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (17,8%), i la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (17,3%). A Espanya l'IPI puja un 2,2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 6 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: