Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   120,8   5,76,3
Comerç   114,3   4,15,9
Altres serveis   133,4   8,36,8
     transport i emmagatzematge   139,9   3,24,4
     hostaleria   163,0   11,79,1
     informació i comunicacions   112,7   15,57,9
     activitats professionals, científiques i tècniques   121,4   7,27,7
     activitats administratives i serveis auxiliars   130,7   9,57,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   114,7   4,86,6
Comerç   111,4   4,26,8
Altres serveis   120,7   5,76,3
     transport i emmagatzematge   124,8   6,06,4
     hostaleria   146,1   4,95,8
     informació i comunicacions   98,2   4,93,6
     activitats professionals, científiques i tècniques   113,8   7,89,3
     activitats administratives i serveis auxiliars   136,3   4,46,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 5,7% respecte al juliol del 2016. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (4,1%) com els altres serveis (8,3%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment d'informació i comunicacions (15,5%) i de l'hostaleria (11,7%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 4,8% respecte al mateix mes de l'any 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 6,3% a Catalunya i un 6,6% a Espanya respecte als primers set mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 21 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: