Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   111,7   4,76,3
Comerç   105,8   5,06,1
Altres serveis   123,1   4,16,7
     transport i emmagatzematge   127,7   2,14,1
     hostaleria   136,6   8,29,0
     informació i comunicacions   117,2   3,67,9
     activitats professionals, científiques i tècniques   109,1   1,87,4
     activitats administratives i serveis auxiliars   126,5   7,47,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   109,8   5,76,5
Comerç   107,3   6,06,7
Altres serveis   114,0   5,26,1
     transport i emmagatzematge   119,1   5,56,3
     hostaleria   132,4   5,65,5
     informació i comunicacions   99,6   0,83,4
     activitats professionals, científiques i tècniques   106,2   10,29,4
     activitats administratives i serveis auxiliars   123,6   3,85,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 4,7% respecte al setembre del 2016. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (5%) com els altres serveis (4,1%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de l'hostaleria (8,2%) i les activitats administratives i serveis auxiliars (7,4%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 5,7% respecte al mateix mes de l'any 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 6,3% a Catalunya i un 6,5% a Espanya respecte als primers nou mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 21 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: