Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   2.427,2   -11,6   -0,55,2
Turisme domèstic   871,9   -38,5   -4,20,9
     Andalusia   32,3   0,2   0,76,3
     Aragó   39,8   1,1   2,713,3
     Balears   9,1   -0,3   -2,8-2,8
     Catalunya   536,6   -15,5   -2,8-0,3
     Comunitat Valenciana   41,6   -7,0   -14,52,5
     Madrid   78,7   -1,4   -1,75,1
     País Basc   43,4   -11,3   -20,7-8,3
     resta CCAA Nord (1)   60,7   -2,2   -3,51,7
     resta CCAA Sud (2)   29,6   -2,1   -6,71,6
Turisme estranger   1.555,3   26,9   1,88,0
     Alemanya   104,5   -17,7   -14,5-1,7
     Bèlgica   46,5   -0,7   -1,44,3
     França   371,2   -21,3   -5,42,9
     Irlanda   22,1   0,4   2,010,1
     Itàlia   98,0   -7,0   -6,76,3
     Països Baixos   65,8   3,0   4,79,8
     Països nòrdics (3)   42,4   -0,1   -0,35,2
     Portugal   27,3   5,3   24,115,8
     Regne Unit   190,5   -3,4   -1,80,4
     Resta UE (4)   92,1   8,6   10,47,8
     Rússia   84,9   17,3   25,530,2
     Suïssa   23,5   -0,5   -2,35,8
     Resta d'Europa   40,6   4,7   12,98,8
     Japó   16,6   3,0   22,217,2
     Estats Units   83,3   -0,1   -0,117,1
     Resta d'Amèrica   82,6   18,0   27,929,8
     Resta del món   163,5   17,4   11,910,8
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.427,2 milers a l'agost del 2017, un 0,5% menys que a l'agost del 2016. El turisme domèstic mostra un decrement del 4,2%, i l'estranger creix un 1,8%. Quant a la procedència dels viatgers del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, baixa un 2,8% i Madrid, segona comunitat en nombre de viatgers, disminueix un 1,7%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França baixa un 5,4% i Regne Unit un 1,8%.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 26 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: