Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.654,3   -76,7   -4,44,1
Per marques turístiques    
     Barcelona   688,6   -27,0   -3,83,6
     Costa Brava   269,2   -39,5   -12,8-0,1
     Costa Daurada   233,4   17,3   8,09,0
     Costa Barcelona (*)   331,7   -14,4   -4,24,3
     Paisatges Barcelona (*)   23,0   -7,1   -23,56,2
     Pirineus   53,4   -2,0   -3,610,9
     Terres de Lleida   24,2   -0,4   -1,710,5
     Terres de l'Ebre   21,9   -2,5   -10,14,3
     Val d'Aran   9,1   -1,2   -11,6-0,2
Per categories    
     Cinc estrelles d'or   85,3   -13,3   -13,53,1
     Quatre estrelles d'or   799,6   -10,5   -1,34,7
     Tres estrelles d'or   484,9   -25,0   -4,94,7
     Dues estrelles d'or   112,4   -8,6   -7,12,3
     Una estrella d'or   60,5   -12,0   -16,6-6,1
     Dues i tres estrelles d'argent   66,9   -10,4   -13,4-4,5
     Una estrella d'argent   44,8   3,1   7,529,8
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.654,3 milers a l'octubre del 2017, un 4,4% menys que al mateix mes de l'any anterior. Per marques turístiques, Barcelona rep el nombre més gran de viatgers i mostra un decrement del 3,8% interanual, seguida de Costa Brava que decreix un 12,8%. Pel que fa a les categories dels establiments, cal destacar el decrement de l'1,3% dels establiments de quatre estrelles d'or com a primera categoria en termes absoluts.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 24 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: