Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   97,4   -13,8   2,21,6
Alimentació   119,1   -4,9   3,31,8
Resta   84,2   -20,1   1,61,6
     equipament personal   88,9   -25,2   1,12,2
     equipament de la llar   69,3   -22,8   0,4-1,4
     altres béns   91,5   -13,4   2,83,0
     
Índex general amb estacions de servei   97,3   -12,9   2,92,7
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   89,7   -13,6   0,4-0,5
Alimentació   103,6   -4,8   2,40,5
Resta   80,8   -19,8   0,2-0,4
     equipament personal   94,9   -24,2   0,21,4
     equipament de la llar   65,6   -22,7   0,3-1,9
     altres béns   87,7   -13,2   1,40,9
     
Índex general amb estacions de servei   90,1   -13,0   0,6-0,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   96,8   -9,6   3,23,0
Alimentació   112,1   -1,9   3,33,2
Resta   86,7   -15,2   3,32,9
     equipament personal   89,0   -22,4   4,03,8
     equipament de la llar   84,9   -14,5   4,53,4
     altres béns   86,6   -10,0   2,02,0
     
Índex general amb estacions de servei   97,4   -8,7   3,73,7
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   91,3   -9,5   1,71,2
Alimentació   99,1   -1,8   3,02,2
Resta   85,6   -15,1   2,01,0
     equipament personal   95,8   -21,5   3,53,2
     equipament de la llar   83,8   -14,5   5,13,8
     altres béns   85,4   -9,9   0,80,1
     
Índex general amb estacions de servei   92,1   -8,7   1,71,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra un increment del 2,2% a Catalunya a l'agost del 2017 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 3,3% interanual i la resta de productes un 1,6%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual positiva del 0,4%. En aquest cas, l'alimentació puja un 2,4% i la resta de productes un 0,2%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei creix a preus corrents un 3,2% i a preus constants un 1,7% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 28 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Índexs de comerç al detall. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: