Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Índex general (preus corrents) (1)   103,7   -17,5   2,32,3
Alimentació   96,6   -22,2   2,82,8
Resta de productes   108,6   -14,2   1,91,9
     equipament personal   106,1   -14,5   -1,5-1,5
     equipament de la llar   105,8   -11,5   6,26,2
     altres béns   112,4   -15,4   2,12,1
Índex general amb estacions de servei   103,0   -16,3   1,81,8
Índex general (preus constants) (1)   102,1   -15,9   2,12,1
Alimentació   92,4   -22,6   1,01,0
Resta de productes   110,0   -10,6   3,23,2
     equipament personal   112,1   1,1   -2,0-2,0
     equipament de la llar   104,6   -11,2   6,06,0
     altres béns   113,7   -11,9   3,43,4
Índex general amb estacions de servei   101,0   -15,0   1,31,3
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Índex general sense estacions de servei.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Índex general (preus corrents) (1)   108,3   -15,8   2,32,3
Alimentació   98,6   -22,0   2,32,3
Resta de productes   115,7   -11,2   2,22,2
     equipament personal   123,9   -9,5   0,20,2
     equipament de la llar   112,2   -10,5   4,14,1
     altres béns   112,0   -12,9   2,62,6
Índex general amb estacions de servei   108,0   -14,6   2,42,4
Índex general (preus constants) (1)   107,9   -13,9   2,62,6
Alimentació   95,1   -22,3   1,01,0
Resta de productes   118,4   -7,1   4,04,0
     equipament personal   132,2   6,9   -0,3-0,3
     equipament de la llar   112,9   -9,9   4,44,4
     altres béns   114,7   -8,8   4,44,4
Índex general amb estacions de servei   107,1   -13,0   2,52,5
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


(1) Índex general sense estacions de servei.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra una pujada del 2,3% a Catalunya al gener del 2018 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 2,8% interanual i la resta de productes un 1,9%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual positiva del 2,1%. En aquest cas, l'alimentació creix un 1% i la resta de productes un 3,2%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei augmenta a preus corrents un 2,3% i a preus constants un 2,6% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Vendes. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Índexs de comerç al detall. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: