Matriculació de vehicles industrialsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   2.222   268   13,78,4
Total de vehicles   17.859   1.730   10,76,2
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Advertiment: Les dades es van revisar el 21 de març de 2017

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   13.552   1.423   11,79,5
Total de vehicles   105.787   11.961   12,77,3
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de d'agost del 2017 ha estat de 2.222, xifra que suposa un increment interanual del 13,7%. La matriculació total de vehicles ha augmentat respecte a un any enrere un 10,7%. A Espanya, puja tant el nombre de vehicles industrials com el total de vehicles matriculats (un 11,7% i 12,7%, respectivament). En els primers vuit mesos del 2017, la matriculació de vehicles industrials ha crescut a Catalunya un 8,4% i a Espanya un 9,5% respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 15 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència. Informació anual. Idescat.
 Matriculació de vehicles. Per tipus. Informació anual. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: