Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   106,1   0,2   3,3-0,1
Energia   102,5   0,5   9,0-5,0
Productes industrials (IPPRI)   107,9   0,1   1,71,2
     béns de consum   109,2   -0,1   1,91,1
          consum durador   105,4   0,0   0,91,0
          consum no durador   110,3   -0,1   1,91,1
     béns d'equipament   102,1   0,1   0,41,1
          estr.metàl·liques i material transport   100,7   0,1   0,61,3
          maquinària i altres   104,4   0,1   0,10,7
     béns intermedis   109,3   0,2   2,31,5
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   107,5   0,3   1,72,1
          altres béns intermedis   110,1   0,1   2,51,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,2   -0,1   3,2-0,4
Energia   106,4   -0,4   6,0-6,3
Productes industrials (IPPRI) (1)   108,3   0,0   2,11,6
     béns de consum   110,8   0,0   2,01,4
          consum durador   104,1   0,1   0,0-0,1
          consum no durador   111,7   0,0   2,21,5
     béns d'equipament   104,1   0,0   0,80,7
     béns intermedis   107,7   0,1   2,92,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2010=100) al mes d'agost del 2017 mostra un increment del 0,2% respecte al mes anterior, i un creixement del 3,3% respecte a l'agost de l'any anterior. En termes interanuals, augmenten l'energia (9%) i els preus dels productes industrials (1,7%). Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (1,9%) com els d'equipament (0,4%) i els intermedis (2,3%). A Espanya, els preus industrials disminueixen un 0,1% respecte al mes anterior, i augmenten un 3,2% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 26 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: