Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   107,6   1,0   3,11,3
Energia   108,5   4,6   6,70,6
Productes industrials (IPPRI)   108,2   0,1   2,11,5
     béns de consum   108,8   -0,2   1,20,8
          consum durador   105,3   -0,3   0,80,8
          consum no durador   109,9   -0,2   1,20,8
     béns d'equipament   102,0   0,0   0,81,0
          estr.metàl·liques i material transport   100,6   0,0   1,01,2
          maquinària i altres   104,5   0,0   0,50,8
     béns intermedis   110,5   0,4   3,92,6
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   109,1   0,2   3,03,7
          altres béns intermedis   111,1   0,6   4,32,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   109,7   0,8   2,81,1
Energia   112,4   3,4   4,1-1,1
Productes industrials (IPPRI) (1)   108,5   0,0   2,31,8
     béns de consum   110,5   -0,2   1,61,1
          consum durador   104,2   0,0   0,00,0
          consum no durador   111,3   -0,2   1,71,2
     béns d'equipament   104,0   -0,1   0,50,6
     béns intermedis   108,5   0,3   4,02,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2010=100) al mes d'octubre del 2017 mostra un increment de l'1% respecte al mes anterior, i un creixement del 3,1% respecte a l'octubre de l'any anterior. En termes interanuals, augmenten l'energia (6,7%) i els preus dels productes industrials (2,1%). Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (1,2%) com els d'equipament (0,8%) i els intermedis (3,9%). A Espanya, els preus industrials creixen un 0,8% respecte al mes anterior, i augmenten un 2,8% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 24 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: