Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general (IPI)   96,8   99,3   102,6   1,6   2,63,3
Energia   98,6   100,5   103,3   -4,4   2,02,8
Productes industrials   96,6   99,2   102,5   2,6   2,73,3
     béns de consum   93,6   95,7   99,1   0,8   2,23,6
          consum durador   56,9   55,1   53,1   -3,5   -3,1-3,7
          consum no durador   96,5   98,8   102,7   1,0   2,43,9
     béns d'equipament   103,0   104,9   108,1   2,9   1,93,1
          estr.metàl·liques i material transport   97,8   97,9   98,7   4,8   0,10,8
          maquinària i altres   109,7   114,1   120,5   0,8   4,05,6
     béns intermedis   96,1   99,7   102,9   4,6   3,83,2
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   94,2   97,5   99,6   6,2   3,62,1
          altres béns intermedis   97,1   100,9   104,7   3,8   3,93,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPPI no inclou les divisions 06, 19 i 35 (CCAE-09).

Amunt
Espanya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general (IPI)   91,6   94,6   96,1   1,5   3,31,6
Energia   94,0   94,6   93,9   -1,6   0,7-0,7
Productes industrials   92,0   94,6   95,7   0,9   2,81,2
     béns de consum   93,1   94,2   95,8   2,0   1,31,7
          consum durador   66,1   68,1   68,7   -1,6   3,00,9
          consum no durador   96,2   97,3   99,0   2,3   1,11,7
     béns d'equipament   91,5   98,1   101,1   1,4   7,23,1
     béns intermedis   89,0   92,5   94,4   3,2   4,02,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPPI no inclou les divisions 05, 06, 19 i 35 (CCAE-09).


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya (segons dades definitives) ha crescut un 3,3% interanual l'any 2016. Per grans sectors industrials, i respecte a l'any anterior, l'energia augmenta un 2,8% i els productes industrials un 3,3%. Per tipus de béns, tots pugen respecte a un any enrere: els de consum un 3,6%, els intermedis un 3,2% i els d'equipament un 3,1%. A Espanya, l'IPI va augmentar un 1,6%, si es compara amb l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 8 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 5 de maig del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: