Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total viatgers (milers)   385,4   394,2   435,6   15,8   2,310,5
Turisme domèstic   335,5   343,0   370,5   16,2   2,28,0
     de Catalunya   314,6   325,0   349,2   16,4   3,37,4
     de la resta d'Espanya   20,9   18,0   21,2   13,6   -14,018,2
Turisme estranger   49,9   51,2   65,1   13,1   2,727,2
Total pernoctacions (milers)   1.080,6   1.110,7   1.190,6   15,3   2,87,2
Turisme domèstic   813,6   842,4   915,8   14,9   3,58,7
     de Catalunya   747,1   783,5   847,1   15,6   4,98,1
     de la resta d'Espanya   66,4   58,8   68,7   7,5   -11,416,7
Turisme estranger   267,1   268,4   274,8   16,3   0,52,4
Grau d'ocupació per habitacions (%)   21,3   21,5   22,1   ..   ....

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural de l'INE.


Nota:

- Les dades del darrer any són provisionals.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total viatgers (milers)   3.264,2   3.633,6   4.024,0   15,6   11,310,7
Turisme domèstic   2.713,3   2.971,3   3.233,6   15,1   9,58,8
Turisme estranger   550,9   662,3   790,4   18,1   20,219,3
Total pernoctacions (milers)   8.825,1   9.922,1   10.982,1   13,9   12,410,7
Turisme domèstic   6.674,5   7.354,2   8.005,6   14,7   10,28,9
Turisme estranger   2.150,5   2.567,8   2.976,5   11,2   19,415,9
Grau d'ocupació per habitacions (%)   20,0   22,1   23,4   ..   ....

Font: INE. Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.


Nota:

- Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, el nombre de viatgers registrats en establiments de turisme rural a Catalunya va ser de 435,6 milers, dada que suposa un creixement del 10,5% interanual. El nombre de pernoctacions va ser de 1.190,6 milers, i representa un 7,2% més que un any enrere. Segons l'origen dels visitants, i pel que fa als viatgers, augmenten tant el turisme domèstic (8%) com l'estranger (27,2%). Aquesta mateixa tendència s'observa en les pernoctacions. Així, el turisme domèstic i l'estranger presenten una variació positiva del 8,7% i del 2,4% respectivament. A Espanya, l'any 2017 es van registrar increments tant en els viatgers com en les pernoctacions un 10,7% en tots dos casos.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 7 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Turisme rural. Viatgers. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Turisme rural. Pernoctacions. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: