Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total viatgers   332,8   385,4   394,2   23,9   15,82,3
Turisme domèstic   288,6   335,5   343,0   22,4   16,22,2
     de Catalunya   270,3   314,6   325,0   19,9   16,43,3
     de la resta d'Espanya   18,4   20,9   18,0   78,4   13,6-14,0
Turisme estranger   44,1   49,9   51,2   34,8   13,12,7
Total Pernoctacions   937,6   1.080,6   1.110,7   25,6   15,32,8
Turisme domèstic   707,9   813,6   842,4   20,5   14,93,5
     de Catalunya   646,2   747,1   783,5   17,2   15,64,9
     de la resta d'Espanya   61,8   66,4   58,8   70,5   7,5-11,4
Turisme estranger   229,7   267,1   268,4   44,6   16,30,5
Grau d'ocupació per habitacions (%)   19,9   21,3   21,5   ..   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total viatgers   2.822,9   3.264,2   3.633,6   12,5   15,611,3
Turisme domèstic   2.356,7   2.713,3   2.971,3   11,7   15,19,5
Turisme estranger   466,3   550,9   662,3   16,6   18,120,2
Total Pernoctacions   7.750,6   8.825,1   9.922,1   11,7   13,912,4
Turisme domèstic   5.817,5   6.674,5   7.354,2   11,3   14,710,2
Turisme estranger   1.933,1   2.150,5   2.567,8   13,1   11,219,4
Grau d'ocupació per habitacions (%)   18,2   20,0   22,1   ..   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.


Comentari

L'any 2016, segons dades definitives, el nombre de viatgers registrats en establiments de turisme rural a Catalunya va ser de 394,2 milers, dada que suposa un creixement del 2,3% interanual. El nombre de pernoctacions va ser de 1.110,7 milers, i representa un 2,8% més que un any enrere. Segons l'origen dels visitants, i pel que fa als viatgers, augmenten tant el turisme domèstic (2,2%) com l'estranger (2,7%). Aquesta mateixa tendència s'observa en les pernoctacions. Així, el turisme domèstic i l'estranger presenten una variació positiva del 3,5% i del 0,5% respectivament. A Espanya, l'any 2016 es van registrar increments tant en els viatgers (11,3%) com en les pernoctacions (12,4%).

Data de publicació:

Darrer període (2016): 8 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 14 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Turisme rural. Viatgers. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Turisme rural. Pernoctacions. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: