Fills per dona. 2016M 

           2014           2015           2016
Catalunya   1,38        1,39       1,39      
Espanya   1,32        1,33       1,34      
Zona euro   1,56        1,56  (bp)1,58  (p)
Unió Europea   1,58 (e)   1,57 (bep)1,60 (ep)
Unitats: Fills per dona.

Font Catalunya: Idescat; INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.
(e) Valor estimat.
(b) Ruptura de sèrie.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 28 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 29 de març del 2018.

Més informació a:

 Indicadors de fecunditat. Indicadors anuals. Idescat.
 Població i condicions socials. Indicadors a llarg termini. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe T
 Creixement natural de la població T

Sou aquí: