Població a 1 de gener. Per sexe. 2017M 

Població. Total. 2017
        Valor        % sobre el total
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Catalunya   7.424.754          7.448.332          7.496.276          100,0   100,0100,0
Espanya   46.449.565          46.440.099          46.528.966          100,0   100,0:
Zona euro   338.524.464  (bp)   339.881.573 (bep)   341.008.867 (bep)   100,0   100,0:
Unió Europea   508.504.320 (bep)   510.278.701 (bep)   511.805.088 (bep)   100,0   100,0:
Unitats: Persones.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(b) Ruptura de sèrie.
(p) Provisional.
(e) Valor estimat.
Amunt
Població. Homes. 2017
        Valor        % sobre el total
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Catalunya   3.642.789          3.652.339          3.673.224   49,1   49,049,0
Espanya   22.826.546          22.807.464          :   49,1   49,1:
Zona euro   165.075.564  (bp)   165.972.117  (bp)   :   48,8   48,8:
Unió Europea   248.224.043 (bep)   249.367.173 (bep)   :   48,8   48,9:
Unitats: Persones.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(b) Ruptura de sèrie.
(p) Provisional.
(e) Valor estimat.
Amunt
Població. Dones. 2017
        Valor        % sobre el total
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Catalunya   3.781.965          3.795.993          3.823.052   50,9   51,051,0
Espanya   23.623.019          23.632.635          :   50,9   50,9:
Zona euro   173.448.900  (bp)   173.909.456  (bp)   :   51,2   51,2:
Unió Europea   260.280.277 (bep)   260.911.528 (bep)   :   51,2   51,1:
Unitats: Persones.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(b) Ruptura de sèrie.
(p) Provisional.
(e) Valor estimat.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 9 de maig del 2017.

Sèries revisades amb data 28 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Densitat de població a 1 de gener T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes T
 Creixement total de la població T

Sou aquí: