Llars projectades segons la grandària a 1 de generM RSS 

Catalunya. 2036
        Llars (escenari mitjà)
           2034           2035           2036
Total llars   3.321.947   3.344.6073.366.757
Llars d'1 persona   934.286   946.416958.352
Llars de 2 persones   1.139.833   1.151.9511.163.791
Llars de 3 persones   643.249   644.186645.017
Llars de 4 persones   468.627   467.045465.488
Llars de 5 persones i més   135.952   135.009134.109
Grandària mitjana (persones per llar)   2,33   2,332,32
Unitats: Nombre.

Font: Idescat. Projeccions de llars.

Amunt
Espanya. 2036
        Llars (escenari mitjà)
           2034           2035           2036
Total llars   :   ::
Llars d'1 persona   :   ::
Llars de 2 persones   :   ::
Llars de 3 persones   :   ::
Llars de 4 persones   :   ::
Llars de 5 persones i més   :   ::
Grandària mitjana (persones per llar)   :   ::
Unitats: Nombre.

Font: INE. Projecció de llars.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2036): 27 d'abril del 2017.

Taula completada amb data 27 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Projeccions de llars. Idescat.
 Censos de població i habitatges. Idescat.
 Projecció de llars. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 T
 Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Població activa projectada. Per sexe T
 Població activa projectada. Per grups d'edat T
 Llars projectades segons la grandària a 1 de gener T

Sou aquí: