Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anysM RSS 

Catalunya. 2017
        De 16 a 19 anys        De 20 a 24 anys        De 25 a 29 anys        Total
Població total   288,1   356,9   393,01.038,1
Població activa   49,9   228,5   345,9624,3
Població ocupada   26,8   167,0   292,1486,0
Població desocupada   23,1   61,5   53,7138,3
Població inactiva   238,2   128,4   47,2413,8
Taxa activitat (%)   17,3   64,0   88,060,1
Taxa ocupació (%)   9,3   46,8   74,346,8
Taxa atur (%)   46,3   26,9   15,522,2
Unitats: Milers de persones (mitjanes anuals).

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
        De 16 a 19 anys        De 20 a 24 anys        De 25 a 29 anys        Total
Població total   1.779,4   2.238,3   2.486,76.504,4
Població activa   259,4   1.239,9   2.110,93.610,2
Població ocupada   118,0   803,2   1.626,12.547,2
Població desocupada   141,5   436,7   484,91.063,1
Població inactiva   1.519,9   998,4   375,72.894,0
Taxa activitat (%)   14,6   55,4   84,955,5
Taxa ocupació (%)   6,6   35,9   65,439,2
Taxa atur (%)   54,6   35,2   23,029,4
Unitats: Milers de persones (mitjanes anuals).

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Base de dades EPA. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: