Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2016
        Homes        Dones        Total
Amb molta dificultat   11,7   13,612,7
Amb dificultat   19,2   20,019,6
Amb certa dificultat   30,5   31,431,0
Amb certa facilitat   27,8   24,726,2
Amb facilitat   10,4   9,810,1
Amb molta facilitat   0,4   0,50,4
No consta   ..   ....
Unitats: Percentatge.

Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.

Amunt
Espanya. 2016
        Homes        Dones        Total
Amb molta dificultat   16,0   17,116,6
Amb dificultat   19,0   19,019,0
Amb certa dificultat   26,8   27,227,0
Amb certa facilitat   25,8   25,125,4
Amb facilitat   11,4   10,811,1
Amb molta facilitat   1,0   0,80,9
No consta   ..   ....
Unitats: Percentatge.

Font: INE. Enquesta de condicions de vida.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: