Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus componentsM RSS 

Catalunya. 2016
           2014           2015           2016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE)   26,0   23,522,5
Població en risc de pobresa després de transferències socials   20,9   19,019,2
Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa (1)   12,0   8,87,2
Població amb privació material severa   6,3   6,75,5
Unitats: Percentatge de població.

Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.


(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys.

Amunt
Espanya. 2016
           2014           2015           2016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE)   29,2   28,627,9
Població en risc de pobresa després de transferències socials   22,2   22,122,3
Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa (1)   17,1   15,414,9
Població amb privació material severa   7,1   6,45,8
Unitats: Percentatge de població.

Font: INE. Enquesta de condicions de vida.


(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Més informació a:

 Distribució de la renda, risc de pobresa i exlusió social. Base 2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: