Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)M RSS 

Catalunya. 2014-2015
        2004-2005        2009-2010        2014-2015
Quotes ensenyament   578,2   581,5737,0
Quotes serveis   197,7   262,7306,9
Transferències   998,3   1.223,91.174,1
Altres ingressos   69,1   16,021,7
Total ingressos corrents   1.843,3   2.084,22.239,7
Transferències de capital   13,1   5,121,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. 2014-2015
        2004-2005        2009-2010        2014-2015
Quotes ensenyament   1.537,9   2.203,22.917,0
Quotes serveis   817,8   1.048,51.198,4
Transferències   4.571,5   6.008,15.995,7
Altres ingressos   91,6   76,4108,6
Total ingressos corrents   6.961,1   9.336,210.219,8
Transferències de capital   74,2   37,881,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (2014-2015): 19 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat. Idescat.
 Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: