Cultura · Llengua 

Índex

Producció editorial
Biblioteques
Cinema: Sales, espectadors i recaptació
Espais esportius
Coneixement del català

Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual
Usos lingüístics. Per àmbits d'ús
Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francèsIndicadorProducció editorial    2013     2015 
Total (títols)  16.086  17.835
(Variació anual)  -7,7 %  :
IndicadorBiblioteques    2012     2014 
Biblioteques per 10.000 habitants  1,12  1,13
 
IndicadorCinema: Sales, espectadors i recaptació    2014     2015 
Espectadors  17.540.570  18.984.036
(Variació anual)  7,6 %  8,2 %
IndicadorEspais esportius    2016     2017 
Total  42.681  49.437
(Variació anual)  5,9 %  15,8 %
IndicadorConeixement del català    2007     2011 
L'entén (% població)  93,80  95,12
 
IndicadorUsos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual    2008     2013 
Llengua habitual el català (% població)  35,64  36,29
 
IndicadorUsos lingüístics. Per àmbits d'ús    2008     2013 
Membres de la llar. Només català (% població)  31,63  26,67
 
IndicadorConeixement de llengües: català, castellà, anglès i francès    2008     2013 
Anglès. Entendre'l (% població)  31,98  38,39
 
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: