Condicions de vida 

Índex

Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe
Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda
Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar
Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components
Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe

Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats
Temps social
Participació i durada mitjana de les activitats diàries
Horari d'activitats diàriesIndicadorRenda mitjana neta anual de les llars. Per sexe    2015     2016 
Euros per persona  12.283  12.660
 
IndicadorIndicadors de desigualtat de la distribució de la renda    2015     2016 
Índex de Gini (grau de desigualtat en la renda de 0 a 100)  32,3  31,4
 
IndicadorLlindar de risc de pobresa. Per composició de la llar    2015     2016 
Llars de dos adults i dos infants (euros)  20.301,3  21.114,2
 
IndicadorTaxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components    2015     2016 
Taxa AROPE (%)  23,5  22,5
Població en risc de pobresa després de transferències socials (%)  19,0  19,2
IndicadorPoblació segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe    2015     2016 
Amb molta dificultat. Homes (%)  12,5  11,7
Amb molta dificultat. Dones (%)  13,2  13,6
IndicadorActivitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats    2003     2011 
Temps dedicat al treball remunerat (hores i minuts)  7:52  7:24
 
IndicadorTemps social    2003     2011 
Temps mitjà destinat al treball remunerat (tota la població, hores i minuts)  2:59  2:31
 
IndicadorParticipació i durada mitjana de les activitats diàries    2003     2011 
% població que dedica temps diari al treball remunerat  37,6  34,2
 
IndicadorHorari d'activitats diàries    2003     2011 
Treball remunerat (% població que realitza l'activitat a les 12:00 h)  29,3  27,5
 
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: