Habitatges i edificis 

Índex

Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles
Edificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació
Habitatges familiars. Per tipus
Habitatges principals. Per superfície útil
Habitatges principals. Per règim de tinença


IndicadorEdificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles    2001     2011 
Total  1.063.896  1.177.321
1 immoble (% sobre el total)  72,4  70,5
IndicadorEdificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació    2001     2011 
En bon estat (% sobre el total)  90,5  91,1
 
IndicadorHabitatges familiars. Per tipus    2001     2011 
Total  3.314.155  3.863.381
Buits (% sobre el total)  13,7  11,6
IndicadorHabitatges principals. Per superfície útil    2001     2011 
Total  2.315.774  2.944.944
De 60 a 89 m2 (% sobre el total)  45,3  45,6
IndicadorHabitatges principals. Per règim de tinença    2007     2011 
Propietat (% sobre el total)  75,9  74,3
 
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Habitatges i edificis
 Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles T
 Edificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació T
 Habitatges familiars. Per tipus T
 Habitatges principals. Per superfície útil T
 Habitatges principals. Per règim de tinença T

Sou aquí: