Indústria · Energia 

Índex

Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials
Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes
Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions
Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat
Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions
Indicador de clima industrial (ICI)
Inversió industrial
Matriculació de vehicles industrials. Per procedència
Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsIndicadorVolum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat    2014     2015 
Total (milers d'euros)  127.278.483  131.628.160
(Variació anual)  1,0 %  3,4 %
IndicadorVolum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes    2014     2015 
Unió Europea (milers d'euros)  28.768.514  31.166.041
(Variació anual)  3,6 %  8,3 %
IndicadorPersones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat    2014     2015 
Total  422.432  440.544
(Variació anual)  -1,2 %  4,3 %
IndicadorDespeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat    2014     2015 
Total (milers d'euros)  16.809.446  17.621.857
(Variació anual)  -1,3 %  4,8 %
IndicadorInversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat    2014     2015 
Total (milers d'euros)  3.630.691  4.361.607
 
IndicadorÍndex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials    2016     2017 
Índex general (mitjana anual)  103,1  106,9
(Variació anual)  3,1 %  3,7 %
IndicadorÍndex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions    2016     2017 
Indústries manufactureres (índex)  102,7  106,8
(Variació anual)  3,3 %  4,0 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials    2016     2017 
Índex general (mitjana anual)  102,3  106,7
(Variació anual)  -3,6 %  4,3 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions    2016     2017 
Indústries manufactureres (índex)  104,4  107,4
(Variació anual)  -1,4 %  2,8 %
IndicadorIndicador de clima industrial (ICI)    2015     2016 
Saldo de respostes de les opinions empresarials  -3,4  -2,0
 
IndicadorInversió industrial    2017     2018 
Total (% variació a preus corrents)  3,1  5,8
 
IndicadorMatriculació de vehicles industrials. Per procedència    2016     2017 
Total  33.022  34.588
(Variació anual)  6,3 %  4,7 %
IndicadorFacturació d'energia elèctrica. Per sectors    2016     2017 
Total (GWh)  40.678,9  41.629,1
(Variació anual)  0,4 %  2,3 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: