Llars, famílies i matrimonis 

Índex

Llars. Per nombre de persones
Infants adoptats. Per continent de procedència
Edat mitjana al primer matrimoni
Ruptures matrimonials


IndicadorLlars. Per nombre de persones    2015     2016 
1 persona (milers de llars)  736,5  735,8
 
IndicadorInfants adoptats. Per continent de procedència    2016     2017 
Total  139  153
(Variació anual)  -12,6 %  10,1 %
IndicadorEdat mitjana al primer matrimoni    2015     2016 
Homes (anys)  34,68  35,10
Dones (anys)  32,65  33,16
IndicadorRuptures matrimonials    2015     2016 
Divorcis  18.062  17.931
(Variació anual)  -3,6 %  -0,7 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Llars, famílies i matrimonis
 Llars. Per tipus T
 Llars. Per nombre de persones T
 Infants adoptats. Per continent de procedència T
 Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat T
 Edat mitjana al primer matrimoni T
 Ruptures matrimonials T

Sou aquí: