Medi ambient 

Índex

Residus municipals
Residus industrials
Subministrament d'aigua potable
Tractament de les aigües residuals
Indicadors econòmics de l'aigua

Qualitat de les aigües de bany litorals
Espais naturals protegits
Incendis forestals
Repoblacions forestalsIndicadorResidus municipals    2014     2015 
Total residus generats (tones)  3.650.849  3.703.658
(Variació anual)  1,73 %  1,45 %
(kg/hab./dia)  1,33  1,35
IndicadorResidus industrials    2014     2015 
Indústries (tones)  3.606.467  3.588.286
(Variació anual)  -0,6 %  -0,5 %
IndicadorSubministrament d'aigua potable    2013     2014 
Aigua disponible potabilitzada (litres/hab./dia)  271  263
 
IndicadorTractament de les aigües residuals    2013     2014 
Aigües residuals tractades (m3/dia)  1.788.210  1.724.980
 
IndicadorIndicadors econòmics de l'aigua    2013     2014 
Valor unitari de l'aigua (euros/m3)  2,54  2,75
 
IndicadorQualitat de les aigües de bany litorals    2015     2016 
Classificació de les zones de bany: excel·lent  236  238
 
IndicadorEspais naturals protegits    2015     2016 
Extensió total (hectàrees)  1.105.676  1.105.676
% superfície terrestre protegida sobre la superfície total  31,8  31,8
IndicadorIncendis forestals    2015     2016 
Nombre d'incendis  509  560
(Variació anual)  10,4 %  10,0 %
% sobre la superfície forestal total  0,08  0,10
IndicadorRepoblacions forestals    2015     2016 
Total (hectàrees)  107  157
(Variació anual)  -16,8 %  46,9 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: