Medi ambient 

Índex

Residus industrials
Subministrament d'aigua potable
Tractament de les aigües residuals
Indicadors econòmics de l'aigua
Qualitat de les aigües de bany litorals

Espais naturals protegits
Incendis forestals
Repoblacions forestalsIndicadorResidus industrials    2015     2016 
Indústries (tones)  411.055  464.441
(Variació anual)  -0,4 %  13,0 %
IndicadorSubministrament d'aigua potable    2013     2014 
Aigua disponible potabilitzada (litres/hab./dia)  271  263
 
IndicadorTractament de les aigües residuals    2013     2014 
Aigües residuals tractades (m3/dia)  1.788.210  1.724.980
 
IndicadorIndicadors econòmics de l'aigua    2013     2014 
Valor unitari de l'aigua (euros/m3)  2,54  2,75
 
IndicadorQualitat de les aigües de bany litorals    2016     2017 
Classificació de les zones de bany: excel·lent  12  14
 
IndicadorEspais naturals protegits    2016     2017 
Extensió total (hectàrees)  85.629  85.629
% superfície terrestre protegida sobre la superfície total  31,8  31,8
IndicadorIncendis forestals    2016     2017 
Nombre d'incendis  560  629
(Variació anual)  10,0 %  12,3 %
% sobre la superfície forestal total  0,10  0,06
IndicadorRepoblacions forestals    2015     2016 
Total (hectàrees)  107  157
(Variació anual)  -16,8 %  46,9 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: