Naixements i defuncions 

Índex

Esperança de vida a diferents edats
Indicadors de fecunditat
Defuncions i taxa bruta de mortalitat
Taxa de mortalitat infantil i perinatal

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe
Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexeIndicadorIndicadors de fecunditat    2015     2016 
Fills per dona  1,39  1,39
 
IndicadorDefuncions i taxa bruta de mortalitat    2015     2016 
Total  64.866  63.289
(Variació anual)  5,8 %  -2,4 %
IndicadorTaxa de mortalitat infantil i perinatal    2015     2016 
Infantil (defuncions per cada 1.000 nascuts vius)  2,41  2,47
 
IndicadorTaxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe    2012     2013 
Homes (defuncions per 100.000 habitants)  1.119,2  1.104,1
Dones (defuncions per 100.000 habitants)  662,2  657,8
IndicadorTaxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe    2007     2008 
Homes (defuncions per 100.000 habitants)  682  657
Dones (defuncions per 100.000 habitants)  381  368
IndicadorEsperança de vida a diferents edats    2014     2015 
En néixer (anys)  83,35  83,20
 
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Naixements i defuncions
 Naixements i taxa bruta de natalitat T
 Indicadors de fecunditat T
 Defuncions i taxa bruta de mortalitat T
 Taxa de mortalitat infantil i perinatal T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe T
 Esperança de vida a diferents edats T

Sou aquí: