Preus 

Índex

Índex de preus de consum (IPC)
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions


IndicadorÍndex de preus de consum (IPC)    2016     2017 
Índex general (mitjana anual)  100,0  102,2
(Variació anual)  0,1 %  2,2 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials    2016     2017 
Índex general (mitjana anual)  102,3  106,7
(Variació anual)  -3,6 %  4,3 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions    2016     2017 
Indústries manufactureres (índex)  104,4  107,4
(Variació anual)  -1,4 %  2,8 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: