Treball 

Índex

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat
Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat
Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe
Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat
Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat
Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe
Població assalariada. Per sector contractant i sexe
Habitatges familiars. Relació amb l'activitat
Atur registrat. Per sexe i grups d'edat
Atur registrat. Per sectors d'activitat
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat
Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat

Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats
Cost laboral per treballador i any. Per components
Salaris pactats en acords col·lectius
Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat
Salari brut anual. Per sexe i percentils
Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat
Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació
Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte
Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada
Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys
Vagues. Participants i jornades no treballades. Per provínciesIndicadorPoblació activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat    2016     2017 
Total (milers de persones)  3.777,5  3.782,6
(Variació anual)  -0,1 %  0,1 %
Taxa d'activitat (%)  62,0  61,7
IndicadorPoblació ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat    2016     2017 
Total (milers de persones)  3.183,9  3.275,3
(Variació anual)  3,4 %  2,9 %
Taxa d'ocupació (%)  52,3  53,5
IndicadorPoblació ocupada. Per sectors d'activitat i sexe    2016     2017 
Serveis (milers de persones)  2.365,2  2.421,8
(Variació anual)  4,4 %  2,4 %
IndicadorPoblació desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat    2016     2017 
Total (milers de persones)  593,6  507,2
(Variació anual)  -15,6 %  -14,6 %
Taxa d'atur (%)  15,7  13,4
IndicadorPoblació assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat    2016     2017 
Total (milers de persones)  2.653,5  2.747,3
(Variació anual)  4,2 %  3,5 %
Taxa de salarització (%)  83,3  83,9
IndicadorPoblació assalariada. Per sectors d'activitat i sexe    2016     2017 
Serveis (milers de persones)  1.967,6  2.028,5
(Variació anual)  5,4 %  3,1 %
IndicadorPoblació assalariada. Per sector contractant i sexe    2016     2017 
Sector privat (milers de persones)  2.250,5  2.349,9
Sector públic (milers de persones)  403,0  397,5
IndicadorHabitatges familiars. Relació amb l'activitat    2016     2017 
Habitatges amb almenys un actiu (milers)  2.175,0  2.180,9
(Variació anual)  0,2 %  0,3 %
IndicadorAtur registrat. Per sexe i grups d'edat    2016     2017 
Total (milers de persones)  470,6  418,3
(Variació anual)  -11,9 %  -11,1 %
IndicadorAtur registrat. Per sectors d'activitat    2016     2017 
Serveis (milers de persones)  321,1  291,5
(Variació anual)  -10,1 %  -9,2 %
IndicadorAfiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat    2016     2017 
Total (milers d'afiliacions)  3.139,2  3.257,0
(Variació anual)  3,7 %  3,8 %
IndicadorCost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat    2015     2016 
Cost total brut (euros)  32.514,1  32.328,1
(Variació anual)  0,8 %  -0,6 %
IndicadorCost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats    2015     2016 
D'1 a 49 treballadors. Cost total brut (euros)  27.087,8  26.789,9
(Variació anual)  1,3 %  -1,1 %
IndicadorCost laboral per treballador i any. Per components    2015     2016 
Sous i salaris (euros)  24.223,0  24.211,2
(Variació anual)  1,6 %  0,0 %
IndicadorSalaris pactats en acords col·lectius    2011     2012 
Acords col·lectius. Total  974  492
(Variació anual)  -9,8 %  -49,5 %
Increment salarial pactat (%)  2,40  1,88
IndicadorSalari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat    2014     2015 
Total (euros)  23.927,17  24.321,57
(Variació anual)  -1,3 %  1,6 %
IndicadorSalari brut anual. Per sexe i percentils    2014     2015 
Homes. Total (euros)  27.447,71  27.514,06
Dones. Total (euros)  20.324,88  20.946,56
IndicadorSalari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat    2014     2015 
Guany mitjà per hora (euros)  15,45  15,77
(Variació anual)  -1,2 %  2,1 %
IndicadorSalari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació    2014     2015 
Guany mitjà per hora. Homes (euros)  16,87  16,96
Guany mitjà per hora. Dones (euros)  13,84  14,37
IndicadorSalari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte    2014     2015 
Contracte temporal. Salari brut anual (euros)  15.321,13  16.392,87
(Variació anual)  2,4 %  7,0 %
IndicadorSalari brut anual. Per sexe i tipus de jornada    2014     2015 
Jornada parcial (euros)  10.384,37  11.337,96
(Variació anual)  -6,1 %  9,2 %
IndicadorRelació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys    2016     2017 
Taxa d'activitat (%)  59,5  60,1
Taxa d'ocupació (%)  44,4  46,8
IndicadorVagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies    2015     2016 
Participants (milers)  71,1  59,5
(Variació anual)  -3,5 %  -16,3 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T

Sou aquí: