Població estrangera 

Índex

Població estrangera a 1 de gener
Sol·licitants d'asil


IndicadorPoblació estrangera a 1 de gener. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
%  13,6  9,5  :  :
 
IndicadorSol·licitants d'asil. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (persones)  1.834  15.755  :  1.260.350
% variació anual  40,9  6,6  ..  -4,8
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Població estrangera
 Població estrangera a 1 de gener T
 Sol·licitants d'asil T

Sou aquí: