Població estrangera 

Índex

Sol·licitants d'asil


IndicadorSol·licitants d'asil. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (persones)  1.834  15.755  :  1.260.350
% variació anual  40,9  6,6  ..  -4,8
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Població estrangera
 Sol·licitants d'asil T

Sou aquí: