Indústria · Energia 

Índex

Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari
Producció d'energia primària
Consum d'energia primària sense usos no energètics
Consum d'energia primària. Per productes
Consum final d'energia. Per sectors

Consum d'energia per habitant
Consum d'energia primària respecte al PIB
Electricitat obtinguda d'energies renovables
Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brutIndicadorÍndex de producció industrial corregit d'efecte calendari. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
%  3,9 (p)  3,0 (p)  :  :
 
(p) Provisional.
IndicadorProducció d'energia primària. 2014    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Milers de tep  7.618  34.942  465.141  772.870
 
IndicadorConsum d'energia primària sense usos no energètics. 2014    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Milions de tep (tona equivalent de petroli)  20,3  112,6  1.057,4  1.508,3
 
IndicadorConsum d'energia primària. Per productes. 2014    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (milers de tep)  23.198  116.681  1.134.556  1.607.754
 
IndicadorConsum final d'energia. Per sectors. 2014    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (milers de tep)  12.991  79.225  748.949  1.061.668
 
IndicadorConsum d'energia per habitant. 2014    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Tep per habitant  3,1  2,5  3,4  3,2
 
IndicadorConsum d'energia primària respecte al PIB. 2014    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
kep per 1.000 euros (constants any 2005)  119,1  112,7  117,1  121,6
 
IndicadorElectricitat obtinguda d'energies renovables. 2015    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
% respecte al consum total d'energia elèctrica  18,4  36,9  :  28,8
 
IndicadorConsum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut. 2015    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
%  8,5  16,2  :  16,7
 
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: