Transport 

Índex

Volum del transport de mercaderies respecte al PIB
Volum del transport de passatgers respecte al PIB
Transport interior de mercaderies
Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total
Transport aeri. Passatgers


IndicadorVolum del transport de mercaderies respecte al PIB. 2014    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Índex base 2005=100 (PIB base 2010)  69,6  83,4  :  90,4
 
IndicadorVolum del transport de passatgers respecte al PIB. 2014    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Índex base 2005=100 (PIB base 2010)  96,4  92,1  :  97,9
 
IndicadorTransport interior de mercaderies. 2014    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Carretera (%)  97,2  95,0  :  75,5
Ferrocarril i fluvial (%)  2,8  5,0  :  24,5
IndicadorTransport de passatgers en turismes respecte al transport interior total. 2014    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
%  74,8  83,2  :  83,4
 
IndicadorTransport aeri. Passatgers. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Milers  43.886  :  :  :
 
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Transport
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

Sou aquí: