Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Març 2002
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   125,3   ::
Béns de consum   111,0   ::
     consum durador   191,9   ::
     consum no durador   103,8   ::
Béns d'equipament   154,8   ::
Béns intermedis   145,0   ::
Energia   71,3   ::
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

: No disponible.

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Març 2002
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   121,8   -1,1-1,3
Béns de consum   112,2   -0,31,0
     consum durador   175,0   -5,5-0,7
     consum no durador   105,0   0,41,3
Béns d'equipament   137,7   -8,5-9,3
Béns intermedis   135,7   1,60,1
Energia   93,4   2,62,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 8 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: