Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Novembre 2002
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   128,9   ::
Béns de consum   115,8   ::
     consum durador   219,0   ::
     consum no durador   107,0   ::
Béns d'equipament   156,3   ::
Béns intermedis   146,4   ::
Energia   81,7   ::
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

: No disponible.

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Novembre 2002
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   124,2   3,1-0,1
Béns de consum   119,9   3,72,3
     consum durador   186,7   -7,8-3,1
     consum no durador   112,0   5,43,3
Béns d'equipament   138,9   3,5-6,3
Béns intermedis   136,5   5,20,9
Energia   90,4   -3,61,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 5 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: