Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Novembre 2002
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   126,1   ::
Béns de consum   117,1   ::
     consum durador   383,3   ::
     consum no durador   104,9   ::
Béns d'equipament   143,5   ::
Béns intermedis   142,6   ::
Energia   81,3   ::
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.

: No disponible.

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Novembre 2002
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   131,1   3,0-0,1
Béns de consum   127,0   3,72,3
     consum durador   273,5   -7,7-3,1
     consum no durador   114,8   5,33,3
Béns d'equipament   141,4   3,5-6,3
Béns intermedis   147,2   5,10,9
Energia   95,5   -3,61,3
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 12 de març del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: