Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Maig 2010
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   107,8   4,24,2
Béns de consum   105,8   1,21,3
     consum durador   107,4   -8,6-5,4
     consum no durador   105,4   2,12,0
Béns d'equipament   110,6   1,04,3
Béns intermedis   113,5   7,45,3
Energia   93,4   11,711,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Maig 2010
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   104,2   2,81,1
Béns de consum   101,3   1,01,1
     consum durador   106,2   -6,3-10,3
     consum no durador   100,6   1,92,7
Béns d'equipament   107,7   -2,1-3,1
Béns intermedis   110,0   7,24,3
Energia   92,7   1,4-0,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 11 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: