Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Febrer 2011
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   96,4   -0,22,2
Béns de consum   98,9   -2,8-0,1
     consum durador   153,8   -21,9-21,4
     consum no durador   96,4   -1,01,5
Béns d'equipament   95,0   10,47,7
Béns intermedis   98,0   3,24,2
Energia   86,1   -14,4-4,4
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2011
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   106,0   2,72,1
Béns de consum   102,7   -1,3-1,7
     consum durador   134,1   -11,3-11,5
     consum no durador   100,1   0,0-0,5
Béns d'equipament   106,8   4,52,2
Béns intermedis   111,4   6,85,8
Energia   101,2   -0,70,3
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 6 d'abril del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: