Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Febrer 2011
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   97,6   -0,22,0
Béns de consum   97,4   -2,8-0,2
     consum durador   87,8   -21,9-21,4
     consum no durador   98,1   -1,01,4
Béns d'equipament   103,0   10,47,5
Béns intermedis   100,2   3,24,0
Energia   86,6   -14,4-4,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2011
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   100,4   2,72,1
Béns de consum   97,0   -1,2-1,7
     consum durador   91,5   -11,2-11,4
     consum no durador   97,6   0,0-0,5
Béns d'equipament   104,8   4,52,2
Béns intermedis   103,1   6,85,7
Energia   95,8   -0,70,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 11 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: