Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Maig del 2013
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   102,2   0,9-0,7
Béns de consum   100,4   -0,1-0,9
     consum durador   65,3   -23,1-18,8
     consum no durador   103,1   1,40,1
Béns d'equipament   107,3   -0,11,1
Béns intermedis   103,0   0,7-2,7
Energia   98,2   5,73,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Maig del 2013
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   93,9   -2,9-3,6
Béns de consum   94,6   -4,1-3,6
     consum durador   72,7   -15,4-14,5
     consum no durador   97,2   -3,0-2,5
Béns d'equipament   97,4   -0,2-1,2
Béns intermedis   93,2   -3,3-5,1
Energia   90,1   -3,4-3,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (desembre del 2017): 8 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: