Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   1.112   -416   -27,217,2
Habitatges acabats   505   408   420,6155,4
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   9.899   2.112   27,120,2
Habitatges acabats   4.367   835   23,638,2
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

A l'octubre del 2017, el nombre de visats d'obra ha baixat un 27,2% interanual a Catalunya. A Espanya, el nombre de visats d'obra augmenta un 27,1% interanual. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra creix a Catalunya un 17,2% i a Espanya un 20,2% respecte als deu primers mesos de l'any anterior. Pel que fa als habitatges acabats, la variació acumulada creix un 155,4% a Catalunya i un 38,2% a Espanya.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 28 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Habitatges en construcció (visats d'obra). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: