Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   1.036   106   11,415,2
Habitatges acabats   522   222   74,0138,8
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   7.861   956   13,818,4
Habitatges acabats   4.675   1.066   29,536,1
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

Al desembre del 2017, el nombre de visats d'obra ha augmentat un 11,4% interanual a Catalunya. A Espanya, el nombre de visats d'obra creix un 13,8% interanual. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra mostra un increment del 15,2% a Catalunya i del 18,4% a Espanya respecte al conjunt de l'any 2016. Pel que fa als habitatges acabats, la variació acumulada puja un 138,8% a Catalunya i un 36,1% a Espanya.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 28 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Habitatges en construcció (visats d'obra). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: