Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   100,5   18,9   23,232,4
Edificació   45,2   3,0   7,266,5
Obra civil   55,3   15,9   40,413,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   1.244,6   627,6   101,724,3
Edificació   300,8   71,6   31,238,1
Obra civil   943,7   556,0   143,417,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un increment interanual del 23,2% a l'octubre del 2017. A Espanya, la licitació oficial en construcció ha registrat un increment del 101,7% respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes acumulats, la licitació oficial en construcció ha crescut un 32,4% a Catalunya i un 24,3% a Espanya respecte als primers deu mesos de l'any anterior i en el mateix període, a Catalunya l'edificació ha crescut un 66,5% i l'obra civil un 13%.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: