Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   88,1   25,4   40,540,5
Edificació   23,7   -0,3   -1,4-1,4
Obra civil   64,4   25,7   66,666,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   994,6   355,8   55,755,7
Edificació   286,7   35,6   14,214,2
Obra civil   707,9   320,1   82,682,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un increment interanual del 40,5% al gener del 2018. Augmenta l'obra civil un 66,6%, mentre que l'edificació disminueix un 1,4%. A Espanya, la licitació oficial en construcció ha registrat un increment del 55,7% respecte al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 23 de març del 2018.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: