Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   240,6   166,1   223,156,3
Edificació   73,5   48,5   194,750,1
Obra civil   167,1   117,6   237,460,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.


Comentari

Al desembre del 2017, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha crescut a Catalunya un 223,1% respecte al desembre de l'any anterior. S'han registrat increments tant en l'edificació (194,7%) com en l'obra civil (237,4%). En termes acumulats, la licitació augmenta un 56,3% interanual respecte el conjunt de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 15 de gener del 2018.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: