Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   961   40   4,33,0
     Barcelona   737   54   7,93,3
     Tarragona   224   -14   -5,92,1
Passatgers (milers)   256,9   69,5   37,14,3
     Barcelona   256,2   69,0   36,93,4
     Tarragona   0,7   0,5   ..274,3
Mercaderies (milers de tones)   8.040,8   1.821,2   29,319,5
     Barcelona   5.217,1   1.711,9   48,825,9
     Tarragona   2.823,7   109,3   4,09,7
Contenidors (en TEUs) (1)   261.734   96.573   58,531,3
     Barcelona   256.700   97.976   61,733,7
     Tarragona   5.034   -1.403   -21,8-30,3

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   11.721   407   3,62,7
Passatgers (milers)   2.137,3   236,5   12,43,6
Mercaderies (milers de tones)   46.133,7   4.334,8   10,47,4
Contenidors (en TEUs) (1)   1.391.385   151.772   12,24,3

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 961 vaixells mercants al novembre del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 4,3%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Han augmentat tant el volum de mercaderies (29,3%) com els contenidors en TEU (58,5%) i el nombre de passatgers (37,1%). A Espanya, creix el nombre de vaixells mercants (3,6%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (12,4%), en el volum de mercaderies (10,4%) i en el nombre de contenidors (12,2%). En els onze primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 19,5% a Catalunya i un 7,4% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 10 de gener del 2018.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicadors anuals. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: