Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   866   60   7,48,6
     Barcelona   651   43   7,111,1
     Tarragona   215   17   8,61,4
Passatgers (milers)   140,2   27,3   24,131,3
     Barcelona   140,2   27,3   24,131,3
     Tarragona   0,0   0,0   ....
Mercaderies (milers de tones)   7.534,0   187,5   2,617,4
     Barcelona   5.008,4   -13,4   -0,322,4
     Tarragona   2.525,6   200,9   8,69,0
Contenidors (en TEUs) (1)   255.586   3.752   1,520,4
     Barcelona   250.865   4.231   1,721,3
     Tarragona   4.721   -479   -9,2-13,4

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   10.555   685   6,95,3
Passatgers (milers)   1.668,5   193,0   13,112,9
Mercaderies (milers de tones)   40.776,9   1.421,7   3,67,1
Contenidors (en TEUs) (1)   1.321.815   213.756   19,313,2

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 866 vaixells mercants al febrer del 2018, quantitat que suposa un increment interanual del 7,4%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Han augmentat tant el volum de mercaderies (2,6%) com els contenidors en TEU (1,5%) i el nombre de passatgers (24,1%). A Espanya, creix el nombre de vaixells mercants (6,9%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (13,1%), en el volum de mercaderies (3,6%) i en el nombre de contenidors (19,3%).

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 5 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicadors anuals. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: