Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   112,9   5,26,2
Comerç   107,1   4,45,9
Altres serveis   124,1   6,66,8
     transport i emmagatzematge   129,7   4,14,1
     hostaleria   120,9   1,78,4
     informació i comunicacions   118,8   3,07,4
     activitats professionals, científiques i tècniques   121,4   17,68,5
     activitats administratives i serveis auxiliars   126,1   8,57,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   111,2   5,96,4
Comerç   110,0   5,96,6
Altres serveis   113,2   5,96,1
     transport i emmagatzematge   121,9   7,86,5
     hostaleria   119,0   3,35,3
     informació i comunicacions   100,7   2,33,3
     activitats professionals, científiques i tècniques   113,8   9,59,4
     activitats administratives i serveis auxiliars   113,2   5,35,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 5,2% respecte a l'octubre del 2016. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (4,4%) com els altres serveis (6,6%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de les activitats professionals, científiques i tècniques (17,6%) i les activitats administratives i serveis auxiliars (8,5%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 5,9% respecte al mateix mes de l'any 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 6,2% a Catalunya i un 6,4% a Espanya respecte als primers deu mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 21 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: