Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   105,4   8,08,0
Comerç   106,2   6,96,9
Altres serveis   104,0   10,210,2
     transport i emmagatzematge   99,1   6,96,9
     hostaleria   85,9   7,27,2
     informació i comunicacions   112,3   9,79,7
     activitats professionals, científiques i tècniques   114,4   10,310,3
     activitats administratives i serveis auxiliars   113,0   19,119,1
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   107,3   7,47,4
Comerç   110,1   7,37,3
Altres serveis   102,3   7,87,8
     transport i emmagatzematge   105,2   7,97,9
     hostaleria   88,5   3,53,5
     informació i comunicacions   106,5   5,95,9
     activitats professionals, científiques i tècniques   109,6   10,810,8
     activitats administratives i serveis auxiliars   96,7   10,510,5
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2015=100, ha augmentat a Catalunya un 8% respecte al gener del 2017. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (6,9%) com els altres serveis (10,2%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de les activitats administratives i serveis auxiliars (19,1%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 7,4% respecte al mateix mes de l'any 2017.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 26 de març del 2018.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: