Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Gener 2018
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Índex general (preus corrents)   108,3   -31,3   -4,6-4,6
Alimentació   88,2   -45,0   -5,4-5,4
Resta de productes   122,9   -21,0   -4,2-4,2
Índex general (preus constants)   106,7   -29,9   -4,8-4,8
Alimentació   84,3   -45,3   -7,0-7,0
Resta de productes   124,4   -17,7   -3,0-3,0
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Índex general (preus corrents)   116,5   -22,9   0,20,2
Alimentació   94,8   -39,2   0,70,7
Resta de productes   127,1   -14,4   0,10,1
Índex general (preus constants)   116,0   -21,1   0,60,6
Alimentació   91,5   -39,4   -0,6-0,6
Resta de productes   130,1   -10,4   1,81,8
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha baixat un 4,6% interanual al gener del 2018. Mostren decrements tant les vendes d'alimentació (-5,4%) com les de la resta de productes (-4,2%). L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, disminueix un -4,8%. Baixen les vendes d'alimentació un 7% i les de la resta de productes un 3%, respecte al gener del 2017. A Espanya, les vendes en grans superfícies mostren un increment del 0,2% a preus corrents, i del 0,6% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 16 de març del 2018.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicadors anuals. Idescat.
 Vendes. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: