Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Índex general (preus corrents) (1)   87,9   -15,0   1,11,6
Alimentació   93,2   -3,4   2,82,8
Resta de productes   84,0   -22,4   -0,20,8
     equipament personal   69,2   -34,4   -3,3-2,5
     equipament de la llar   89,2   -16,0   2,64,7
     altres béns   92,3   -17,3   0,20,9
Índex general amb estacions de servei   88,2   -14,2   0,31,0
Índex general (preus constants) (1)   86,7   -14,9   0,11,0
Alimentació   89,1   -3,5   1,21,1
Resta de productes   85,2   -22,2   -0,81,2
     equipament personal   74,9   -32,9   -3,9-3,1
     equipament de la llar   88,0   -16,1   2,24,4
     altres béns   93,7   -17,0   -0,41,3
Índex general amb estacions de servei   86,8   -13,9   -0,80,2
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Índex general sense estacions de servei.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Índex general (preus corrents) (1)   91,5   -15,5   2,62,4
Alimentació   93,9   -4,9   2,62,5
Resta de productes   89,5   -22,5   2,62,3
     equipament personal   78,7   -36,3   1,40,6
     equipament de la llar   97,4   -13,4   5,04,7
     altres béns   92,4   -17,4   2,02,2
Índex general amb estacions de servei   92,2   -14,6   2,82,6
Índex general (preus constants) (1)   91,2   -15,5   2,02,3
Alimentació   90,7   -4,8   1,61,3
Resta de productes   91,8   -22,4   2,33,2
     equipament personal   85,3   -35,3   0,80,1
     equipament de la llar   98,0   -13,4   5,04,8
     altres béns   94,7   -17,3   1,73,0
Índex general amb estacions de servei   91,8   -14,3   2,22,3
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


(1) Índex general sense estacions de servei.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra una pujada de l'1,1% a Catalunya al febrer del 2018 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 2,8% interanual mentre que la resta de productes disminueix un 0,2%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual positiva del 0,1%. En aquest cas, l'alimentació creix un 1,2% i la resta de productes mostra un decrement del 0,8%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei augmenta a preus corrents un 2,6% i a preus constants un 2% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 28 de març del 2018.

Més informació a:

 Vendes. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Índexs de comerç al detall. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: