Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   101,3   4,2   3,51,5
Alimentació   110,8   -3,1   3,52,0
Resta   95,3   9,8   3,61,3
     equipament personal   101,1   10,9   7,72,2
     equipament de la llar   85,7   14,0   -0,7-1,9
     altres béns   97,3   6,1   3,02,7
     
Índex general amb estacions de servei   100,0   3,5   3,82,4
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   90,0   3,4   2,1-0,4
Alimentació   95,5   -2,8   1,00,4
Resta   86,1   7,9   2,9-0,4
     equipament personal   88,2   5,1   7,31,4
     equipament de la llar   80,7   14,0   -0,3-2,2
     altres béns   87,9   4,3   2,30,9
     
Índex general amb estacions de servei   89,3   2,5   1,7-0,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   100,8   4,1   4,63,0
Alimentació   106,6   -1,7   4,43,4
Resta   96,8   8,8   4,72,7
     equipament personal   102,4   12,8   6,53,3
     equipament de la llar   98,0   12,6   5,93,4
     altres béns   92,6   3,7   2,71,7
     
Índex general amb estacions de servei   100,3   3,6   4,83,6
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   91,4   3,3   3,31,2
Alimentació   93,2   -1,5   2,12,1
Resta   89,7   6,9   4,11,0
     equipament personal   89,7   7,4   6,02,8
     equipament de la llar   95,9   12,3   6,53,8
     altres béns   85,8   1,9   2,10,1
     
Índex general amb estacions de servei   91,2   2,6   2,91,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra una pujada del 3,5% a Catalunya al novembre del 2017 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 3,5% interanual i la resta de productes un 3,6%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual positiva del 2,1%. En aquest cas, l'alimentació creix un 1% i la resta de productes un 2,9%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei augmenta a preus corrents un 4,6% i a preus constants un 3,3% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 27 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Índexs de comerç al detall. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: