Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   103,4   0,2   1,21,2
Aliments i begudes no alcohòliques   102,6   0,2   2,12,1
Begudes alcohòliques i tabac   102,0   0,2   1,41,4
Vestit i calçat   111,1   -0,9   0,60,6
Habitatge   104,5   0,1   0,80,8
Parament de casa   100,5   0,1   -0,2-0,2
Medicina   101,7   0,3   1,71,7
Transports   106,3   0,3   2,72,7
Comunicacions   100,9   -0,4   0,10,1
Esbarjo i cultura   101,7   1,6   -0,8-0,8
Ensenyament   101,3   0,0   0,50,5
Hotels, cafès i restaurants   101,8   -0,1   1,71,7
Altres béns i serveis   101,8   0,1   1,21,2
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   103,2   0,0   1,11,1
Aliments i begudes no alcohòliques   102,0   -0,1   1,71,7
Begudes alcohòliques i tabac   102,1   0,2   1,71,7
Vestit i calçat   110,0   -2,0   0,50,5
Habitatge   105,7   0,2   1,31,3
Parament de casa   99,9   0,0   -0,5-0,5
Medicina   100,7   0,0   0,40,4
Transports   105,4   0,2   1,91,9
Comunicacions   101,0   -0,4   0,20,2
Esbarjo i cultura   101,1   1,4   -0,6-0,6
Ensenyament   101,4   0,0   0,70,7
Hotels, cafès i restaurants   102,0   0,2   1,91,9
Altres béns i serveis   101,3   0,3   0,70,7
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), al desembre del 2017 ha pujat un 0,2% respecte al mes anterior i un 1,2% amb relació al desembre de l'any 2016. En termes mensuals, destaca l'esbarjo i cultura (1,6%), mentre que el decrement més intens es registra en vestit i calçat (-0,9%). En termes interanuals, els increments més alts corresponen a transports (2,7%) i a aliments i begudes no alcohòliques (2,1%). En sentit contrari, disminueix l'esbarjo i cultura (-0,8%) i parament de casa (-0,2%). A Espanya, l'índex es manté respecte al mes anterior i un creix 1,1% amb relació al mateix mes de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 12 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: