Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Març del 2003
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   75,2   0,7   4,20,6
Aliments i begudes no alcohòliques   72,5   0,4   5,00,7
Begudes alcohòliques i tabac   53,3   0,2   6,61,8
Vestit i calçat   86,1   2,7   5,2-8,6
Habitatge   67,2   0,8   4,21,7
Parament de casa   80,1   0,5   3,10,6
Medicina   86,3   0,2   1,90,7
Transports   76,2   0,8   4,63,5
Comunicacions   123,3   -0,2   -2,61,3
Esbarjo i cultura   96,3   0,1   0,3-0,9
Ensenyament   57,3   0,0   5,50,3
Hotels, cafès i restaurants   70,1   0,8   4,92,4
Altres béns i serveis   67,5   0,6   4,22,6
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Març del 2003
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   78,1   0,7   3,70,5
Aliments i begudes no alcohòliques   74,9   0,4   4,40,6
Begudes alcohòliques i tabac   52,0   0,2   6,41,9
Vestit i calçat   90,6   2,9   3,9-7,8
Habitatge   68,7   0,6   3,51,8
Parament de casa   85,0   0,4   2,20,1
Medicina   91,2   0,3   1,60,6
Transports   76,6   0,8   4,73,4
Comunicacions   122,1   -0,2   -2,41,3
Esbarjo i cultura   103,2   0,2   0,1-0,8
Ensenyament   63,6   0,1   5,00,8
Hotels, cafès i restaurants   73,0   0,6   4,41,6
Altres béns i serveis   72,4   0,5   3,62,3
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: