Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Abril del 2004
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   78,2   1,4   3,11,5
Aliments i begudes no alcohòliques   76,0   0,4   4,90,9
Begudes alcohòliques i tabac   53,9   0,0   1,00,1
Vestit i calçat   97,6   10,8   3,90,3
Habitatge   68,9   0,3   2,31,4
Parament de casa   81,9   0,4   1,80,3
Medicina   87,6   0,2   0,60,0
Transports   77,0   1,1   2,63,5
Comunicacions   121,8   0,8   -0,90,4
Esbarjo i cultura   98,9   1,4   0,30,3
Ensenyament   59,7   0,0   4,20,6
Hotels, cafès i restaurants   73,8   0,8   4,63,0
Altres béns i serveis   70,4   0,2   4,02,7
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Abril del 2004
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   80,8   1,4   2,71,4
Aliments i begudes no alcohòliques   78,3   0,5   4,61,1
Begudes alcohòliques i tabac   52,7   0,1   1,30,5
Vestit i calçat   100,2   9,3   1,7-0,5
Habitatge   70,6   0,4   2,81,8
Parament de casa   86,7   0,6   1,50,4
Medicina   92,0   0,3   0,1-0,5
Transports   77,5   1,0   2,73,5
Comunicacions   120,9   0,8   -0,80,5
Esbarjo i cultura   104,4   1,0   -0,30,2
Ensenyament   66,1   0,0   4,00,5
Hotels, cafès i restaurants   76,4   0,7   4,02,3
Altres béns i serveis   74,6   0,2   3,02,3
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: