Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Abril del 2008
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   90,4   1,0   4,11,3
Aliments i begudes no alcohòliques   89,4   0,4   6,30,8
Begudes alcohòliques i tabac   65,9   0,1   4,03,3
Vestit i calçat   103,7   10,0   0,9-3,0
Habitatge   85,6   0,6   5,63,1
Parament de casa   91,5   0,7   2,60,7
Medicina   89,4   0,5   1,20,2
Transports   94,8   0,6   6,82,8
Comunicacions   117,3   0,0   -0,40,3
Esbarjo i cultura   99,1   -1,1   -1,2-1,2
Ensenyament   72,7   0,0   4,10,1
Hotels, cafès i restaurants   89,4   0,5   4,72,9
Altres béns i serveis   81,4   0,2   3,32,6
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Abril del 2008
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   92,7   1,1   4,21,5
Aliments i begudes no alcohòliques   92,3   0,3   6,61,0
Begudes alcohòliques i tabac   64,7   0,2   4,13,4
Vestit i calçat   105,0   9,3   0,8-1,7
Habitatge   87,3   0,9   6,03,7
Parament de casa   95,6   0,7   2,51,1
Medicina   93,1   0,6   1,10,2
Transports   94,5   0,6   6,72,7
Comunicacions   117,0   0,0   -0,30,3
Esbarjo i cultura   102,2   -1,1   -1,5-1,0
Ensenyament   77,7   0,1   3,80,2
Hotels, cafès i restaurants   91,4   0,5   4,52,8
Altres béns i serveis   84,9   0,3   3,12,4
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: