Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Juliol del 2008
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   91,2   -0,4   5,12,2
Aliments i begudes no alcohòliques   90,1   -0,1   6,21,6
Begudes alcohòliques i tabac   66,0   0,1   4,03,5
Vestit i calçat   92,5   -12,2   0,6-13,5
Habitatge   88,5   1,6   8,26,6
Parament de casa   91,9   -0,2   2,31,2
Medicina   89,3   0,3   0,50,1
Transports   99,8   0,7   10,68,2
Comunicacions   117,3   0,0   -0,20,3
Esbarjo i cultura   101,4   1,6   0,61,1
Ensenyament   72,7   0,0   4,00,1
Hotels, cafès i restaurants   90,8   0,8   4,74,6
Altres béns i serveis   81,8   0,1   3,73,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Juliol del 2008
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   93,4   -0,5   5,32,3
Aliments i begudes no alcohòliques   93,2   0,1   7,01,9
Begudes alcohòliques i tabac   64,8   0,0   4,03,6
Vestit i calçat   93,6   -11,3   0,4-12,3
Habitatge   89,9   1,7   8,46,9
Parament de casa   95,7   -0,6   2,51,2
Medicina   93,0   0,3   0,50,0
Transports   99,5   0,7   10,68,1
Comunicacions   117,0   0,0   -0,20,3
Esbarjo i cultura   104,0   1,1   0,10,7
Ensenyament   77,8   0,1   3,90,4
Hotels, cafès i restaurants   92,9   1,0   4,84,6
Altres béns i serveis   85,3   -0,1   3,52,9
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: