Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Agost del 2009
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   90,7   0,4   -0,30,1
Aliments i begudes no alcohòliques   89,4   0,1   -0,9-1,7
Begudes alcohòliques i tabac   74,2   0,0   12,412,0
Vestit i calçat   89,8   -1,1   -2,0-16,5
Habitatge   88,2   0,2   0,00,3
Parament de casa   93,3   0,5   1,40,3
Medicina   88,8   0,0   -0,5-0,6
Transports   91,3   1,2   -6,35,2
Comunicacions   116,2   0,0   -0,8-0,3
Esbarjo i cultura   101,7   0,8   -1,30,9
Ensenyament   76,7   0,0   5,40,1
Hotels, cafès i restaurants   93,3   0,8   2,03,4
Altres béns i serveis   84,2   0,0   2,92,3
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Agost del 2009
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   92,4   0,3   -0,8-0,2
Aliments i begudes no alcohòliques   91,4   0,2   -2,1-2,4
Begudes alcohòliques i tabac   73,3   0,1   13,012,7
Vestit i calçat   90,9   -0,8   -2,2-15,3
Habitatge   89,5   0,2   -0,20,4
Parament de casa   96,9   0,1   1,3-0,1
Medicina   91,8   0,0   -1,3-1,5
Transports   91,0   1,1   -6,44,8
Comunicacions   116,0   0,0   -0,8-0,3
Esbarjo i cultura   104,4   0,6   -1,10,7
Ensenyament   80,8   0,0   3,80,2
Hotels, cafès i restaurants   95,1   0,9   1,52,9
Altres béns i serveis   87,3   0,1   2,21,6
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: